certifikaceDolphin Safe

Certifikace Dolphin Safe


Naše tuňákové kousky jsou vyrobeny s certifikátem Dolphin Safe. Jedná se o šetrný způsob lovu tuňáků s ohledem na delfíny, které je často doprovázejí - tedy lov tuňáků bez obklíčení delfínů. Zavedena v devadesátých letech americkou nevládní organizací Earth Island Institute (EII). Více na https://en.wikipedia.org/wiki/Dolphin_safe_label.

Certifikace zaručuje, že během lovu tuňáků nedochází k pronásledování, zabíjení či zraňování delfínů. Zakazuje použití vlečných tenatových sítí. Certifikované subjekty musí zpřístupnit veškeré zařízení spojené s produkcí, uchováním i prodejem tuňáků. Pouze z volně žijících ryb, ekologického a udržitelného rybolovu

Doplhin Safe